Udeležba konference na Bledu za krepitev družbene odgovornosti

7.6.2024

Udeležba konference na Bledu za krepitev družbene odgovornosti

Konferenca je osvetlila pomembnost blagovne znamke delodajalca kot dela družbene odgovornosti. Konference se je v imenu našega podjetja udeležil vodja B2B segmenta in pooblaščenec ter skrbnik certifikata "Elementum družbeno odgovorni delodajalec" g. Bogdan Kukovec.

Naša udeležba na konferenci še dodatno potrjuje našo zavezanost k družbeni odgovornosti. Verjamemo, da je v znanju moč, zato nenehno stremimo k pridobivanju novih spoznanj in najboljših praks, ki jih lahko implementiramo v naše poslovanje.

Na konferenci so ugledni strokovnjaki, razpravljali o ključnih tematikah, kot so:

  • Pomen gradnje in negovanja blagovne znamke delodajalca
  • Vpliv blagovne znamke na privabljanje, zadrževanje in razvoj talentov
  • Družbena odgovornost in trajnostne prakse v organizacijah

Prof. dr. Roberto Biloslavo je izpostavil sedem ključnih elementov blagovne znamke delodajalca na presečišču družbene odgovornosti podjetja:

1. Proces zaposlovanja
2. Odgovorno delovno okolje
3. Sposabljanje in razvoj
4. Dobro počutje
5. Družbena odgovornost
6. Prejemki in ugodnosti
7. Organizacija dela

Zavedamo se, da je družbena odgovornost ključna za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in ugleda podjetja. Z našimi prizadevanji želimo postati zgled drugim podjetjem in prispevati k boljšemu jutri za vse deležnike.

Zavezani smo k ustvarjanju boljše prihodnosti in verjamemo, da lahko z našimi dejanji dosežemo dolgotrajne pozitivne spremembe v naši skupnosti ter širše.