Eno od zlatih pravil za uspešno zaščito je vsekakor primerna višina zaščite. Razumljivo je, da je zadostno likvidnost, ohranjanje blagostanja in zaščitite finančne varnosti pred negativnimi posledicami različnih rizikov, možno uspešno zagotoviti samo v primeru, v kolikor je delež fizičnih plemenitih kovin, ki služi kot zaščita, v premoženju dovolj velik.

Skrivnost premožnih ljudi pri izgradnji, optimiranju in zaščiti premoženja izvira v več kot 1600 let znani in preverjeni “Tri sektorski strategiji”. Uspeh te strategije temelji na diverzifikaciji tveganj v različne oblike naložb (zemlja, gozd, nepremičnine, vrednostni papirji, vzajemni skladi, gotovina, lastno podjetje in plemenite kovine itd.), kakor tudi v realizaciji dobičkov pri visoko ovrednotenih naložbah in ponovni reinvesticiji finančnih sredstev v druge trenutno podcenjene oblike. Tri sektorska strategija se je izkazala za zanesljivo in najbolj uspešno strategijo pri investiranju. Kot je ugotovil znan strokovnjak Prof. Dr. Hans Bocker »Tri sektorska strategija še nikoli ni zatajila«.

V zgodovini sta se fizično srebro in zlato vedno znova izkazala kot zanesljivo najboljša hranilca vrednoti ki najuspešnejše ohranjata kupno moč. Zato se delež premoženja v plemenitih kovinah priporoča v višini najmanj 1/3 celotnega premoženja.

Elementum omogoča pri izgradnji večgeneracijskih družinskih zakladov zelo fleksibilne možnosti nakupov, ki so prilagojeni vsakim finančnim možnostem posameznika tako pri večjih kakor tudi mesečnih manših nakupov pod idealnimi investicijskimi in družinskimi popusti v varovanih in zavarovanih trezorjih izven bančnega Sistema in to v drugi državi - Švici.