Nakup 15 kg srebrne palice

Omogočamo vam nakup dela ali celotne palice

Fleksibilnost nakupa

Sami določate višino zneska

Najnižji znesek vplačila je 50 €. Omejitev navzgor ni. Predlagamo pa, da si ogledate nižje pribitke na borzno ceno, glede na višino vplačil, ki se med seboj seštevajo.

Vplačate kadar želite

Odločite se lahko za enkratno vplačilo ali večkratno. Niste obvezni vnaprej določiti časovnice vplačil.

Vplačilo preko trajnika

Z aktivacijo trajnega naloga Izkoristite prednosti rednega mesečnega vlaganja in izboljšajte učinkovitost mesečnih nakupov. Trajni nalog je možno kadarkoli dekativirati.

Potrebujete nasvet ali več informacij?

Z višino investicije se zmanjšuje pribitek na borzno ceno

Primer: Ko enkrat dosežete 3.000 €, vam ob naslednjem vplačilu, ki je lahko tudi 50 € (najnižje možno posamezno vplačilo), obračunamo nižji pribitek na borzno ceno in sicer 13 %, namesto predhodnih 18 %.

Pribitek 18%

Pribitek na borzno ceno v višini 18 % vam za posamezno vplačilo obračunamo, dokler nimate več kot za 3.000 € kupljenega srebra.

Pribitek 13 %

Pribitek na borzno ceno v višini 13 %, vam za posamezno vplačilo obračunamo v primeru, da imate na računu najmanj za 3.001 € in največ za 8.000 € kupljenega srebra.

Pribitek 9 %

Pribitek 9% na borzno ceno vam obračunamo v primeru, da imate na računu že najmanj 8.001 €. Ob investiciji nad 25.001€ se pribitek zniža na 8.5% in ob investiciji nad 50.001€ se pribitek še dodatno zniža na 8%.

* Ob nakupu 100 g srebrne palice z dobavo v Sloveniji je zaradi 22% DDV in ostalih stroškov, je lahko pribitek na borzno ceno tudi do 60 %. Pri 1000 g srebrni palici pa tudi več kot 30 %.

Hramba plemenitih kovin

V osrednjih švicarskih Alpah v hribu St. Gotthard Mountain Massif, se nahaja sodoben visoko varovan objekt, kjer shranjujemo dragocene kovine naših strank. Elementum International AG je specializirano izključno za skladiščenje plemenitih kovin v Švici, in tako ne opravlja nobenih transakcij s plemenitimi kovinami.

Elementum International AG je samostojna delniška družba, registrirana po švicarskih zakonih in ni kapitalsko povezana družba z družbo Elementum iz Slovenije. Njena edina storitvena dejavnost je hramba plemenitih kovin v brezcarinskih varovanih skladiščih za vse stranke iz različnih EU držav in Švice.

Preberite si več o Elementum International AG

Najbolj pogosta vprašanja

Vsem, ki si želite varčevati v srebru brez DDV, vplačevati takrat ko imate za to na razpolago določena sredstva (najmanj 50 €), pričakujete višji donos v prihodnje in želite imeti svoja finančna sredstva hitro na razpolago (odprodajo izvršite v vašem on-line dostopu).

Produkt Argentum Excellence, kjer je srebro shranjeno v brezcarinskem skladišču v Švici je alternativa večjim nakupom fizičnega srebra dobavljenega v Slovenijo, saj ste poleg pribitka na borzno ceno, primorani plačati tudi 22 % DDV.

Kupujete del 15 kilogramske palice, kar vam omogoča nižji pribitek na borzno ceno v primerjavi z manjšimi ploščicami oziroma palicami.

Pri nakupu obstaja 5 investicijskih popustov oz. različnih pribitkov nad borzno ceno srebra, ki so odvisni od višine zneska, ki ste ga že vplačali ali pa ga imate namen vplačati. Pribitek 18 % se obračuna vse dokler imate vplačanih manj kot 3.000 € sredstev za nakup srebra, pribitek v višini 13 % se obračuna vse dokler imate zbranih od 3.001 € do 8.000 €. Ko imate zbranih 8.001 € vam obračunamo pribitek v višini 9 %. Nad 25.001€ se obračuna pribitek 8.5% in nad 50.000€ pa samo 8% nad borzno ceno srebra.

Da. Podjetje Elementum kupuje srebrne 15 kilogramske palice kovnice Umicore, ki ima najdaljši “good delivery” standard v Evropi (za zlato od 1930 in srebro od leta 1935) in kovnice Heraeus, ki imam ''good delivery'' od 1972 leta. Palice imajo najvišjo možno čistino: 999/1000.

Da. Srebro vlagateljev je v fizični obliki shranjeno na strogo varovani lokaciji v Švici, St. Gotthard Masiv oz. dodatnih strogo varovanih lokacijah v Švici. Zagotavljamo vam 100% pokritost vašega varčevanja v srebru.

Kadarkoli lahko v vašem on-line sistemu zahtevate dvig delne ali celotne količine srebrnih naložbenih palic, ki jih imate v lasti. Dvig lahko opravite na lokaciji skladišča: St. Gotthard Masiv oz. na vnaprej dogovorjeni lokaciji.

Pred prevzemom srebrnih palic iz skladišča morate poravnati vse morebitne administrativne stroške, ki nastanejo ob dvigu srebrnih naložbenih palic. Prav tako je potrebno vnaprej plačati ddv, saj v tem primeru blago zapusti brezcarinsko skladišče. Lahko tudi zahtevate dobavo blaga na drugo lokacijo.

Vse stroške transporta, administrativne stroške dviga, plačila ddv in ostale morebitne stroške krijete sami.

V vašem on-line sistemu vpišete svoj delež srebrne naložbene palice, ki jo želite odprodati, na štiri decimalna mesta natančno.

Tako kot za nakupe, se tudi za prodajo, glede na aktualno borzno, cena potrdi vsak torek.

V primeru, da je torek dela prost dan ali da se potrditev odkupne cene zaradi dela prostih dni pri dobaviteljih ne more opraviti, se odkup opravi prvi naslednji delovni dan.

Srebro vam odkupimo 2 % pod takratno borzno ceno.

Da. Za to vam tudi ni potrebno podpisati dodatnih obrazcev. Srebro, ki ste ga kupili, lahko prodate ali pustite na vašem računu. V primeru, da ga pustite in ne vplačujete več, vam bomo vsak mesec obračunali stroške hrambe srebra.

Stroške hrambe vaših plemenitih kovin obračunamo 1 x mesečno, v višini 0,1408 % do 0,0833% od takratne vrednosti vašega premoženja. Strošek hrambe se znižuje z večjo investicijo (podrobneje razloženo v Ceniku za hranjenje).

Stroški hranjenja vključujejo:

  • varovanje vaših plemenitih kovin
  • zavarovanje vaših plemenitih kovin v polni vrednosti.

V vašem on-line sistemu. Tam imate zavedena vsa vplačila, prodaje, obračune stroškov hrambe in trenutno vrednost vašega premoženja.

Kako pristopim k varčevanju v srebrnih palicah z Argentum Excellence?

Začnete v štirih enostavnih korakih:

  1. Izpolnite Obrazec za pristop k varčevanju.
  2. Izpeljite postopek prijave v vaš on-line sistem.
    Ob vam ustreznem času in načinu kontakta, ki ga navedete v obrazcu, se bo z vami povezala naša podporna ekipa, ki vas bo vodila skozi celotni prijavni postopek. Potrudili se bomo, da vam na vsa dodatna vprašanja odgovorimo že v fazi prijave. Pristop k varčevanju ne pomeni tudi obvezo za dejanski začetek varčevanja.
  3. Potrditev pristopnih dokumentov s strani družbe Elementum
  4. Izvedba vplačila za prvi nakup.

Obstoječi uporabniki

Obstoječi uporabniki se lahko prijavite v svoj račun tukaj.

Imate dodatna vprašanje, potrebujete nasvet ali želite pristopiti k varčevanju? Izpolnite obrazec.

Izpolnite spodnji obrazec! Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

*
Vnesite vaše ime
*
Vnesite vaš priimek
* Vnesite veljaven e-pošni naslov
* Vnesite vašo kontaktno številko
Kdaj (datum) želite, da vas kontaktiramo?
Kdaj (ura) želite, da vas kontaktiramo?
How do you want us to contact you
Vnesite vaše sporočilo

24178

Vpišite naključno št.