"Good delivery" standard

Status, ki loči naložbeno zlato in srebro od ostalega zlata in srebra

Zakaj vsako zlato in srebro ni tudi naložbeno zlato in srebro?

Razlika je predvsem v odkupnih pogojih!

Cena zlata in srebra se določa glede na borzno ceno.

Podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo naložbenega zlata in srebra s stausom “good delivery” vam bodo vaše plemenite kovine s tem statusom odkupili približno 1% – 5% pod borzno ceno.

Ostalo zlato (zlate palice, ki niso zavedene na seznamu »good delivery«, nakit itd.) se odkupuje veliko nižje, lahko tudi do 30 % pod borzno ceno.

V podjetju Elementum zastopamo kovnico Umicore z najdaljšim statusom "Good delivery" v Evropi.

Kaj pomeni status dobre dobave?

V Evropi je za dodelitev "good delivery" standarda pristojna organizacija LBMA, s sedežem v Londonu.

Da bi kovnica oz. rafinerija pridobila ta standard, mora zadostiti določenim kriterijem:

  • na trgu mora biti prisotna več kot 5 let,
  • na letni ravni mora proizvesti najmanj 10 ton zlata in najmanj 50 ton srebra,
  • njena neto vrednost mora biti najmanj 15 milijonov funtov,
  • zadostiti mora določenim kriterijem ugleda in
  • zadostiti mora LBMA pravilniku, ki temelji na odgovornem pridobivanju zlata in srebra (LBMA Responsible Gold Guidance prior to accreditation).

Čisto naložbeno zlato je 24 - karatno (999,9/1000).

Oglejte si seznam kovnic in palic z "Good delivery" standardom!