Strategija za pravne osebe

V podjetju Elementum verjamemo, da so plemenite kovine ultimativna zaščita premoženja podjetja.

S strateškim upravljanjem naložb v plemenite kovine si podjetje ustvarja dolgoročno stabilnost in varnost poslovanja, ter se zavaruje pred nepričakovanimi pretresi na finančnih trgih.

Elementum strategija za pravne osebe ponuja številne inovativne pristope.

Z našimi strokovnjaki na področju upravljanja s plemenitimi kovinami si zagotovite učinkovito gradnjo, optimizacijo in diverzifikacijo premoženja podjetja.

Z edinstveno Elementum strategijo za pravne osebe nudimo podjetjem učinkovit strateški nakup plemenitih kovin v fizični obliki, ki so hranjene v visoko varovanih brezcarinskih skladiščih v Švici, ki velja za eno najvarnejših mest na zemlji. Vse vaše naložbe imajo zagotovljen odkup in so tako stalno likvidne - neodvisno od bančnih sistemov.

Zakaj podjetja investirajo v plemenite kovine?

Varovanje pred inflacijo

Likvidnost

Trgi realnega premoženja

Neodvisnost od bančnih sistemov

Ena od najvarnejših naložb

Primerno za vse zneske

Zakaj zaupati naši strategiji?

Zaščita interesov investitorja

Jasna in napredna strategija

Nadzor nad porabo sredstev

SSL varen spletni sistem

100% varovano 24/7

Strategija prilagojena mikro, malim in srednje velikim podjetjem

Tržni potencial plemenitih kovin

Plemenite kovine so bile v zgodovini najboljši hranilci vrednosti, vedno so likvidne, vendar so prednosti tovrstnih naložb med lastniki, podjetniki in managerji relativno slabo poznane.

Na podlagi 15-letnih mednarodnih izkušenj ter izvedenih tržnih raziskav, smo oblikovali pet kategorij rešitev investiranja, primernih za mala in srednja podjetja, kot tudi za velike poslovne sisteme.

Vaša odločitev za nakup investicijskega zlata ali srebra bo v strokovni ekipi svetovalcev podjetja Elementum obravnavana z največjo stopnjo zaupnosti in strokovnosti, ter izvedena v treh korakih.

1. Korak

(1 dan)

Analiza možnosti in predstavitev elementum rešitev

2. Korak

(7 - 14 dni)

Na podlagi informativnega srečanja in analize prejetih podatkov strokovna ekipa podjetja Elementum pripravi predlog investicijskega načrta in naročnika seznani s tveganji in priložnostmi predlagane rešitve.

3. Korak

(15 - 60 dni)

Po potrditvi naročila podjetje Elementum izvede prodajo in po dogovoru tudi dostavo v Slovenijo ali organizira hrambo plemenitih kovin v najbolj varovana brezcarinska skladišča v Švici.

Ponudba za podjetja

1. Nagrajevanje zaposlenih

Slovenska podjetja se soočajo z enimi največjih obremenitev neto plač v EU in delodajalci iščejo optimalne rešitve pri nagrajevanju zaposlenih tudi v drugih oblikah - izplačevanje nagrad v plemenitih kovinah lahko predstavlja pomembno konkurenčno prednost delodajalcev.

Slovenska zakonodaja (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - Uradni list RS, št. 158/22) omogoča, da se zaposlenemu izplača neobdavčena nagrada za poslovno uspešnost v blagu v višini povprečne plače, kar predstavlja priložnost za njeno izplačilo v plemenitih kovinah.

Delodajalci lahko svojim zaposlenim v obliki plemenitih kovin izplačajo tudi jubilejne nagrade in decembrska darila otrokom svojih zaposlenih, ki so mlajši od 15 let.

Elementum je bilo prvo podjetje v Sloveniji, ki je praktično izpeljalo postopke izplačila v plemenitih kovinah vsem zaposlenim.

2. Zakladništvo v podjetjih

Naložbene plemenite kovine (v nadaljevanju-plemenite kovine) zgodovinsko gledano ohranjajo vrednost in omogočajo varnost in stabilnost denarnih tokov podjetja ter so tako lahko pomemben del dolgoročne likvidnostne rezerve podjetja.

Ob upoštevanju strategije »Elementum 7 zvezdic« ima podjetje možnost optimizirati količino pridobljenih plemenitih kovin na podlagi sprememb menjalnega razmerja med zlatom in srebrom. Višje donose podjetje tako ne doseže zgolj preko spremembe v ceni, ampak tudi preko povečanja količin plemenitih kovin. Glede na odnos in sposobnost podjetja do prevzemanja tveganj, plemenite kovine lahko prinašajo podjetju tudi donos.

Naložbene plemenite kovine, ki jih podjetje hrani na dolgi rok lahko služijo tudi kot predmet jamstva za izpolnjevanje obveznosti podjetja (zastava). Plemenite kovine so lahko tudi stvarni vložek v osnovni kapital podjetja.

3. Protokolarna darila

Protokolarna darila (srebrniki) predstavljajo simbolično in inovativno marketinško orodje s katerimi podjetja gradijo in utrjujejo dolgoročne odnose s svojimi partnerji. Srebrniki najvišje kakovosti in čistine nosijo simbolična sporočila, s katerimi obeležimo jubilejne dogodke, izjemne posameznike in njihova dela ter trajno ohranjajo osebna sporočila in tudi realno vrednost.

Podjetje Elementumom je v 15 letih delovanja razvilo in izdalo jubilejne srebrnike s številnimi nacionalnimi združenji in organizacijami, med njimi so: Olimpijski komite Slovenije (srebrnik Miroslav Cerar), Gasilska zveza Slovenije, (ki je srebrnik podarila papežu Frančišku), Univerza v Ljubljani, (ob 100 obletnici univerze) Cankarjev dom (ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja) in AHK – Slovensko-nemška gospodarska zbornica (ob 15. letnici svojega delovanja).

4. Podjetniške obveznice

Podjetniška obveznica, ki je delno krita z naložbenimi plemenitimi kovinami, predstavlja novost na trgu finančnih inštrumentov, s katerim si podjetja lahko zagotovijo primeren donos za presežna denarna sredstva.

Z obveznico povezujemo izdajatelja, ki je običajno podjetje, ki potrebuje denar za svoje razvojne projekte, in vlagatelje, ki iščejo investicijske priložnosti z ustrezno kombinacijo donosa, varnosti in likvidnosti. Izdaja obveznice poteka preko ponudbenega dokumenta za vlagatelje. Pomemben element ponudbe je, da se za polovico zneska izdane obveznice kupi ustrezna količina plemenitih kovin, na katero se vpiše izvršna pravica vlagatelja. Do dospetja, vlagatelj prejema dogovorjene obresti in ima hkrati vsaj 50% jamstvo za primer nezmožnosti poplačila glavnice. Če se v času do dospetja (npr. 5 let) borzne cene zlata povečajo, se ob zaključku posla zaloga plemenitih kovin proda in dobiček razdeli med izdajatelja in vlagatelja, kar vlagatelju predstavlja dodatni, variabilni donos. Za celoten posel izdaje obveznic vam na ključ pripravimo vso dokumentacijo in postopek.

5. Industrijske rešitve

Za nemoteno poslovanje Slovenskega gospodarstva podjetja potrebujejo stabilno zagotavljanje vhodnih surovin. Načrtovanje dobav plemenitih kovin (predvsem srebra) in redkih zemljin predstavlja za industrijo izjemno pomemben strateški moment, ki vpliva na stroškovno učinkovitost in stabilnost poslovanja podjetja na dolgi rok.

V partnerstvu z Gospodarsko zbornico Slovenije (Združenjem za elektronsko in elektro industrijo in Združenjem nabavnikov Slovenije) podjetje Elementum zagotavlja možnost zanesljivih, hitrih in konkurenčnih dobav plemenitih kovin in redkih zemljin preko svoje mednarodne mreže preverjenih najkakovostnejših dobaviteljev, kot sta Umicore in Argor Heraeus.