Finančna odgovornost je vrednota, ki družbi prinaša blagostanje na dolgi rok. Prenaša se iz generacije v generacijo. »Elementum večgeneracijski družinski zaklad« simbolizira premoženje, ki so ga prejšnje generacije ustvarile, ki  ga sedanja generacija upravlja in ki ga bodo deležne tudi prihodnje generacije. Predstavlja sožitje generacij, kjer ena generacija skrbi za drugo, pri čemer pa vse dobijo ZAGOTOVO VEČ.

Finančno odgovorna družina ...

Finančno odgovorna družina predstavlja vzor in temelj za finančno odgovorno družbo. Vrednote, povezane z varčevanjem, plemenitenjem in varovanjem premoženja se preverjeno prenašajo iz roda v rod, ker se vsaka odgovorna družina zaveda, da je poleg zagotavljanja trenutne finančne varnosti, potrebno misliti tudi na prihodnost. Bodisi za zagotavljanje rezerve za prihodnje investicije, bodisi za pripravo na morebitne nepredvidene stroške v prihodnosti. Plemenite kovine imajo pri tako zasnovani strategiji finančne varnosti pomembno vlogo, saj zagotavljajo realno vrednost, likvidnost in davčno ugodnost. V primeru strateškega nakupa pa tudi primeren donos. S tega vidika smiselno prispevajo k zaščiti in rasti premoženja družin iz generacije v generacijo saj s tako zasnovano proaktivno strategijo lahko zremo prihodnosti mirno v oči.

Dobro informirane in odgovorne družine, glede na svoje finančne zmožnosti, samoiniciativno ustvarjajo lastno finančno varnost ter posledično svobodo, neodvisnost in blagostanje. S tem istočasno poskrbijo tudi za dobro celotne skupnosti, kar je za  odgovorno družbo predpogoj za ohranjanje stabilnosti in blagostanja.

... varčuje za Otroški zaklad

Želja vseh odgovornih staršev je, da bodo otroci lahko študirali, dobili ustrezno izobrazbo, se finančno osamosvojili in v življenju uspeli. Številne raziskave kažejo, da je prav naložba v znanje tista, ki dolgoročno prinaša najvišje donose.

V Elementumu smo mislili tudi na to in pripravili unikatno rešitev na področju varčevanja v plemenitih kovinah za otroke v Sloveniji.

Priložnosti za varčevanje so različne, od rojstva otroka, rojstnih dni, krsta, obhajila, birme, začetka vrtca, začetka šole pa do različnih šolskih in obšolskih uspehov, ki jih otrok dosega. V Otroški zaklad lahko prispevajo starši, svojci, botri in prijatelji.

Od dojenčka do študenta in mladega starša

Ko je otrok še čisto majhen in začne mesečno dobivati srebrnike, za katere prispevajo starši, svojci, botri, prijatelji, se začnejo ustvarjati vrednote varčevanja, hkrati pa tudi premoženje za prihodnost. V študentskih letih si lahko z otroškim zakladom financiramo študij, nakup prvega avtomobila ali daljše potovanje.

Začetek kariere predstavlja finančno osamosvojitev, hkrati pa prinaša tudi dodatne izzive, kot je ustvarjanje nove družine – tudi tukaj odigra Otroški zaklad svojo vlogo. Pomaga pri nakupu stanovanja in opreme ter krije druge stroške mlade družine.

Starš, ki je bil deležen Otroškega zaklada, bo to cenil in ga znal tudi sam podariti svojim otrokom. To predstavlja čudovit generacijski cikel, ki se pravzaprav nikoli ne konča. Gre iz generacije v generacijo, iz roda v rod, iz družine v družino, od posameznika do posameznika. Vsem, ki so pri tem udeleženi, pa zagotavlja zagotovo več.

Ugodnosti in prednosti za družino, ki ustvarja večgeneracijski zaklad

Elementum, kot družbeno odgovorno podjetje v okviru svoje ponudbe nudi družinam ekskluzivne dodatne družinske ugodnosti s poudarkom na izgradnji, optimizaciji in zaščiti večgeneracijskega družinskega zaklada. Vse pa z najvišjimi varnostnimi standardi, kar je zlasti pomembno za dolgoročno varčevanje.

Elementum nudi ugodnosti pri odpiranju lastnega skladišča v Švici

Elementum ekskluzivno omogoča družinam, ob enkratnem plačilu pristojbine za odpiranje skladišča v Švici s strani nosilca varčevanja, vsem ostalim družinskim članov 100% popust pri pristojbini za enak najem skladišča v brezcarinskem varovanem skladišču ter hrambo plemenitih kovin na svoje ime. Rezultat tega je nadzor nad lastnimi privarčevanimi plemenitimi kovinami za vsakega posameznika, ter obenem s tem tudi realne prihranke pri stroških celotne družine. Vsakemu članu razširjene družine je tako v teh zelo nepredvidljivih in zelo tveganih časih, omogočena boljša finančno varnost in s tem neodvisnost, svoboda in blagostanje.

Elementum nudi ugodnosti pri nakupih plemenitih kovin v Švici

Elementum nudi vsem strankam pri strateških nakupih ekskluzivne pet stopenjske investicijske popuste. Posebnost te dodatne ugodnosti je v kumulativnem seštevanju vseh vplačil, kar pomeni, da varčevalci na ta način hitreje dosegajo ugodnejše stopnje investicijskih popustov ter s tem še ugodnejše cene pri vseh nadaljnjih nakupih. V podporo družinskemu zakladu v Elementumu, poleg omenjenih prednosti za hitrejše doseganje investicijskih popustovupoštevamo tudi kumulativna vplačila vseh članov, kar pomeni, da slednji, ne glede na vplačila vsakega posameznika, skupaj veliko hitreje dosežejo najbolj ugodne nabavne cene pri nakupih. Vsi člani večgeneracijskega zaklada so na ta način upravičeni do enakih ugodnosti pri nakupih zaradi investicijskih popustov. Posledično to pomeni, da vsi člani družine zaradi ugodnejših nabavnih cen dobijo ob nakupu večjo količino plemenitih kovin in si tako lažje in hitreje gradijo svoj osebni večgeneracijski družinski zaklad.

Elementum nudi ugodnosti pri odprodaji plemenitih kovin v Švici

Elementum nudi vsem strankam ekskluzivo tudi pri strateškem nakupu plemenitih kovin ter dodaten popust za zvestobo pri odprodaji plemenitih kovin. Popust na zvestobo, je ugodnost, ki jo lahko individualno koristijo prav vsi člani večgeneracijske družine in pri dolgoročnejših varčevanjih omogoča boljše odkupne cene pri odprodaji zlata in srebra, ter s tem posledično večji dobiček.

Kako pristopim k varčevanju z Večgeneracijski družinskim zakladom?

Začnete v štirih enostavnih korakih:

  1. Izpolnite Obrazec za pristop k varčevanju.
  2. Izpeljite postopek prijave v vaš on-line sistem.
    Ob vam ustreznem času in načinu kontakta, ki ga navedete v obrazcu, se bo z vami povezala naša podporna ekipa, ki vas bo vodila skozi celotni prijavni postopek. Potrudili se bomo, da vam na vsa dodatna vprašanja odgovorimo že v fazi prijave. Pristop k varčevanju ne pomeni tudi obvezo za dejanski začetek varčevanja.
  3. Potrditev pristopnih dokumentov s strani družbe Elementum
  4. Izvedba vplačila za prvi nakup.

Obstoječi uporabniki

Obstoječi uporabniki se lahko prijavite v svoj račun tukaj.

Obrazec za pristop k varčevanju

Izpolnite spodnji obrazec! Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

*
Vnesite vaše ime
*
Vnesite vaš priimek
* Vnesite veljaven e-pošni naslov
* Vnesite vašo kontaktno številko
Kdaj (datum) želite, da vas kontaktiramo?
Kdaj (ura) želite, da vas kontaktiramo?
How do you want us to contact you
Vnesite vaše sporočilo

44094

Vpišite naključno št.