Elementum Europa EWIV – Europäische wirtschaftliche interessenvereinigung, kar v prevodu pomeni »Evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ)«. Sedež združenja je v Nemčiji.

Kdo je Elementum Europa EWIV?

Temeljno o Evropskem gospodarskem interesnem združenju (EGIZ)

Evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ) je nadnacionalni pravni instrument za sodelovanje dveh ali več subjektov, ki delujejo v vsaj dveh državah članicah Evropskega gospodarskega prostora( EGP) in je učinkovit instrument za čezmejno sodelovanje. EGIZ se oblikuje z namenom, da olajša ali razvija gospodarsko dejavnost njegovih članov, ter da izboljša ali poviša rezultate teh dejavnosti. Osnovni pravni temelj je Uredba ES št. 2137/85, ki jo je sprejel Svet ministrov 25. julija 1985 , ki se neposredno uporablja v državah članicah. Članice držav EU lahko prenesejo ureditev v svojo zakonodajo le v smislu, da podrobneje urejajo njeno izvajanje in nimajo možnosti, da Uredbo spreminjajo.

Namen in delovanje Elementum Europa EWIV

Združenje je bilo ustanovljeno leta 2020 in deluje v več državah članicah evropskega gospodarskega prostora, in sicer v Nemčiji, Sloveniji, na Hrvaškem, Portugalskem, Španiji in v Švici. Združenje je bilo ustanovljeno s ciljem pospeševanja in razvijanja rešitev na področju premoženjskega svetovanja in izboljšanja rezultatov članic, med katerimi sta tudi slovenski družbi Elementum, d.o.o. in Elementum AG d.o.o. Združenje podpira članice na več področjih, od izobraževanja, marketinga in informacijskih tehnologij do operativnih dejavnosti ter priprave strategij; sama nima namena ustvarjanja lastnega dobička saj deluje izključno za dobro svojih članov. Ustanovitev združenja Elementum Europa EWIV predstavlja nov mejnik na področju internacionalizacije skupine, boljše povezanosti med članicami in izmenjave know-howa med njimi.

Ustanoviteh združenja Elementum Europa EWIV predstavlja nov mejnik na področju internacionalizacije skupine, boljše povezanosti med članicami in izmenjave know-howa med njimi

Več o pravni obliki EWIV

Izvedite več o Elementum Europa EWIV

Člani Elementum Europa EWIV

Elementum International AG Švica

Podjetje Elementum International AG je bilo ustanovljeno leta 2007 izključno z namenom da strateškim kupcem iz Nemčije, Slovenije, Austrije, Švice, Hrvaške, Portugalske in Španije ponudi možnost diskretnega hranjenje fizičnih plemenitih kovin na svoje ime v sodobnih, varovanih in pozavarovanih specializiranih brezcarinskih skladiščih izven bačnega sistema v varni Švici. Elementum International AG Švica ne opravlja nobenih transakcij s plemenitimi kovinami. V osrednjih švicarskih Alpah v hribu St. Gotthard Mountain Massif, se poleg ostalih skladišč nahaja prvo sodobno visoko varovano brezcarinsko skladišče kjer Elementum International AG organizira hrambo za svoje stranke.

Elementum Slovenija

Prvo podjetje Elementum je bilo ustanovljeno leta 2006 - Elementum d.o.o. - z namenom, da ponudi širši javnost v Sloveniji možnosti izgradnje, optimizacije in zaščite premoženja s pomočjo investiranja v plemenite kovineElementum že od ustanovitve ponuja zagotovo več kot samo prodajo plemenitih kovin. Elementum postavlja trende v Sloveniji. Zavedamo se, da naložba v znanje prinaša najvišji donos zato smo pri Elementumu od leta 2007 organizirali 7 kongresov za plemenite kovine in surovine. Izdali smo več poučnih knjig v slovenskem jeziku, izvedli smo 3 tržne raziskave, izdelali smo več različnih pomebnih srebrnikov.

Zainteresiranim redno nudimo možnost informiranja in izobraževanja preko Elementum informativnih webinarjev in delavnic, ki jih sedaj nadgrajujemo z dodatno online Akademijo. Strankam nudimo individualno informiranje preko dobro usposobljenih pogodbenih svetovalcev. Izdelali smo inovativno strateško ponudbo Večgeneracijski družinski zaklad v kombinaciji z Elementum 7 zvezdic strategijo za ciljno skupino fizičnih oseb. Klasične nakupe plemenitih kovin nudimo preko spletne trgovine z možnostjo dobave v Sloveniji. Izdelali smo inovativne ponudbe za strateške nakupe z hrambo v brezcarinskih skladiščih v Švici za fizične osebe kakor tudi za pravne osebe. Pri podjetjih nudimo inovativne ponudbe katere na osnovi novih zakonskih možnosti prinašajo dodatne koristi in prednosti za zaposlene, družbenike in pravno osebo. Od 2006 do 2022 nam zaupajo več kot 50.000 strank.

Elementum Nemčija

Podjetje Elementum Deutschland GmbH je bilo ustanovljeno leta 2008 z namenom, da širši javnosti ponudi možnosti izgradnje, optimizacije in zaščite premoženja s pomočjo investiranja v plemenite kovine. Nemško govoreči trgi (Nemčija, Avstrija, Lichtenstein in Švica s cca. 105 milijoni prebivalcev) imajo stoletno tradicijo na področju plemenitih kovin in so posledično najbolj razviti trgi izmed vseh Evropskih držav. Zato so Nemško govoreči prebivalci v primerjavi z ostalimi evropskimi narodi že po tradiciji veliko bolj informirani in ozaveščeni glede vlaganja v plemenite kovine. Številne ponudbe za klasičen nakup fizičnih plemenitih kovin najdejo stranke na nemško govorečih pri vseh bankah, na borzi, spletnih trgovinah, specijaliziranih trgovcih. To dokazujejo tržne raziskave v Nemčiji kot npr; raziskava po naročilu uglednega Proaurum podjetja za leto 2020 kjer kar 76% anketirancev verjame da je zlato odlična naložbena priložnost in kar 71%, da je najbolj varna naložba.

Elementum Deutschland GmbH postavlja trende tudi v Nemčiji. Izdelali smo inovativne ponudbe za strateške nakupe s hrambo v brezcarinskih skladiščih v Švici za fizične osebe kakor tudi za pravne osebe. Ponudba za fizične osebe je namenjena izgradnji Večgeneracijskih družinskih zakladov v kombinaciji z Elementum 7 zvezdic strategijo. Pri podjetjih nudimo inovativne ponudbe katere na osnovi številnih nemških zakonskih možnosti, ki prinašajo dodatne koristi in prednosti za zaposlene, družbenike in pravne osebe. Zainteresiranim redno nudimo možnost informiranja in izobraževanja preko Elementum informativnih webinarjev in delavnic, ki smo jih sedaj nadgradili z online Akademijo. Elementum Nemčija od leta 2008 do leta 2022 uspešno sodeluje z več kot 800 pogodbenimi licenciranimi finančnimi posredniki in trgovskimi zastopniki, ki so pridobili že več kot 11.000 zadovoljnih strank.

Elementum Hrvaška

Podjetje Elementum Hrvaška d.o.o. je prvo registrirano podjetje na hrvaškem trgu od leta 2011, katerega glavna dejavnost je svetovanje in posredovanje pri vlaganju v investicijske plemenite kovine. V letu 2021 je Elementum Hrvatska postala član Gospodarsko interesnega združenja (EGIZ) iz Nemčije. Po nizu uspešnih let poslovanja predvsem na nemško in slovensko govorečih trgih Evropske unije je Gospodarsko interesno združenje (EGIZ) iz Nemčiji ponudilo svojemu članu Elementum Hrvatska d.o.o. novo dodatno podporo pri razvoju uspešnega poslovanja z namenom, da bi tudi hrvaškim državljanom omogočila lažje in hitrejše informiranje preko webinarjev in online Akademije. Elementum Hrvatska d.o.o. skupaj z Gospodarsko interesnim združenjem (EGIZ) iz Nemčiji postavlja trende tudi v Hrvaški. Izdelali smo inovativne ponudbe za strateške nakupe s hrambo v brezcarinskih skladiščih v Švici za fizične osebe kakor tudi za pravne osebe. Ponudba za fizične osebe je namenjena izgradnji Večgeneracijskih družinskih zakladov v kombinaciji z Elementum 7 zvezdic strategijo. Pri podjetjih nudimo inovativne ponudbe na osnovi številnih zakonskih možnosti, ki prinašajo dodatne koristi in prednosti za zaposlene, družbenike in pravno osebo.

Elementum Portugalska

Podjetje Elementum Portugal Ltd. je prvo registrirano podjetje na portugalskem trgu od leta 2011, katerega glavna dejavnost je svetovanje in posredovanje pri vlaganju v investicijske plemenite kovine. V letu 2021 je Elementum Portugalska postalo član Gospodarsko interesnega združenja (EGIZ) iz Nemčije. Po nizu uspešnih let poslovanja predvsem na nemško in slovensko govorečih trgih Evropske unije je Gospodarsko interesno združenje (EGIZ) iz Nemčiji ponudilo svojemu članu Elementum Portugal Ltd. novo dodatno podporo pri razvoju uspešnega poslovanja z namenom, da bi tudi portugalskim in španskim državljanom omogočila lažje in hitrejše informiranje preko webinarjev in online Akademije. Elementum Portugal Ltd. skupaj z Gospodarsko interesnim združenjem (EGIZ) iz Nemčije postavlja trende tudi na Portugalskem in v Španiji. Izdelali smo inovativne ponudbe za strateške nakupe s hrambo v brezcarinskih skladiščih v Švici za fizične osebe kakor tudi za pravne osebe. Ponudba za fizične osebe je namenjena izgradnji Večgeneracijskih družinskih zakladov v kombinaciji z Elementum 7 zvezdic strategijo. Pri podjetjih nudimo inovativne ponudbe na osnovi številnih zakonskih možnosti, ki prinašajo dodatne koristi in prednosti za zaposlene, družbenike in pravno osebo.