Živimo v digitalni dobi, ko smo z vseh strani zasuti z vsemogočimi informacijami. Skrbi nam povzročajo zunanje okoliščine: geopolitične napetosti, oboroženi spopadi, gospodarska nihaja in inflacija. Kot posamezniki na drugi strani pa še vedno nimamo dovolj pravih informacij o tem, kako zgraditi, optimizirati in zaščiti osebno in družinsko premoženje, ki ga ustvarjamo od mladih let do pozne starosti.

Ohranjanje vrednosti

Če prisluhnemo najbolj cenjenim finančnim strokovnjakom na svetu, le-ti že dolgo opozarjajo na težave pri tiskanju papirnatega denarju brez kritja in izpostavljajo, da so nedvomno najboljši hranilci vrednosti premoženja fizične plemenite kovine, kot npr. zlato in srebro. Zato plemenite kovine nudijo edinstveno zaščito pred inflacijo – imajo notranjo vrednost, ne nosijo kreditnega tveganja in jih ni mogoče napihniti. To pomeni, da jih ne morete natisniti več. Ponujajo tudi pravo »zavarovanje prevratov« pred finančnimi ali političnimi/vojaškimi pretresi.

Mednarodno priznani avtor, slavni nemški podjetnik, prof. dr. Hans Bocker - znan po izjemnem strokovnem znanju na področju naložb v plemenite kovine, je govoril o »trisektorski strategiji« kot edini doslej znani naložbeni strategiji, ki je bila skozi stoletja vedno uspešna in jo že več kot 1600 let uporabljajo najbolj vplivni in premožni ljudje. Današnja definicija njegove naložbene strategije se glasi: 1/3 v nepremičninah (zemljišča, njive, gozdovi, zazidljive parcele, stanovanja in hiše), 1/3 v denarnih naložbah, lastnem podjetju in vrednostnih papirjih (obveznice, delnice in deleži v vzajemnih skladih) in 1/3 v kovinah (žlahtne, tehnološke in industrijske kovine).

Varnost

Varčevanje v fizičnih plemenitih kovinah nudi učinkovito zaščito proti izgubam in padcem cen, ki se dogajajo na drugih kapitalskih trgih (nepremičnine in borze vrednostnih papirjev). Govorimo o upravljanju s tveganji: kako zaščititi vaše premoženje pred izgubami. Pri tem se je potrebno zavedati, da bodo tveganja vedno obstajala, pomembno pa je, kako se sami pripravimo na ta tveganja. Zato je pomembno, da pri upravljanju s tveganji sledimo naslednjim korakom:

 1. Tveganje moramo prepoznati
 2. Pravočasno moramo zgraditi zaščito proti tveganjem
 3. Izbrati moramo pravo strategijo za spopadanje s tveganji
 4. Določiti moramo, kako visoka mora biti ta zaščita

Varčevanje v plemenitih kovinah lahko nudi odlično zaščito proti različnim vrstam tveganja!

Zaščitite svoje premoženje z Večgeneracijskim družinskim zakladom!

Likvidnost

Poleg omenjene odlične varnosti in zelo obetavnega potenciala rasti cen v prihodnosti, ponujajo plemenite kovine tudi odlično likvidnost in zakonsko možnost realizacije neobdavčenih dobičkov. Preko vseh naših varčevalnih produktov vam omogočamo, da lahko plemenite kovine kadarkoli deloma ali v celoti prodate. Omogočena vam je popolna likvidnost, kar bi težko rekli za nekatere varčevalne produkte, kjer je obvezna vezava.

Torej: zakaj bi investirali vaše premoženje v fizične plemenite kovine? Ker:

 • izboljšate razmerje med varnostjo – likvidnostjo – donosnostjo
 • se zaščitite pred nevarnostjo recesije in depresije v svetovnem gospodarstvu
 • zmanjšajte tveganja zaradi nestabilnosti v mednarodnem finančnem sistemu
 • so donosi bančnih depozitov realno negativni
 • ne želite izgubiti kupne moči zaradi denarne devalvacije in se želite izogniti inflaciji
 • nastajajo vedno večji cenovni baloni (nepremičnin, delnic, obveznic, posojil, izvedenih finančnih instrumentov)
 • smo na zgodovinsko nizkih nivojih cen plemenitih kovin
 • spremenite vaše premoženje v realne vrednosti in se izognite grožnji morebitne ukinitve gotovine

Zaščitite svoje premoženje z Večgeneracijskim družinskim zakladom!