3-sektorska strategija

Mednarodno priznani avtor, slavni nemški podjetnik, prof. dr. Hans Bocker - znan po izjemnem strokovnem znanju na področju naložb v plemenite kovine, je govoril o »trisektorski strategiji« kot edini doslej znani naložbeni strategiji, ki je bila skozi stoletja vedno uspešna in jo že več kot 1600 let uporabljajo najbolj vplivni in premožni ljudje.

Trisektorska strategija se deli na tri sektorje:

  1. Investicije v nepremičnine, zemljišča
  2. Denarne naložbe, delnice, zavarovanja in ostali vrednostni papirji
  3. Investicije v plemenite kovine

Trisektorsko strategijo si lahko predstavljate kot veliko kolo premoženja, ki se vrti skozi desetletja. Dejstvo je, da je vsaka naložba na začetku podcenjena, pozneje pa precenjena. Pri trisektorski strategiji zato obstajajo trije pomembni kriteriji, ki jih morate upoštevati pri akumulaciji in optimizaciji sredstev, če želite sami uspešno izkoristiti prednosti te strategije.

Prvič je pomembno razpršiti tveganje. Celotno premoženje je treba razdeliti v različne razrede premoženja po tretjinah. Druga pomembna odločitev pri uporabi trisektorske strategije je vedno pravočasna realizacija dobička iz relativno močno naložbe. Tretja pomembna odločitev pa je odkriti podcenjeno naložbeno priložnost iz treh skladišč in realizirani dobičak iz prodaje donosno vložiti v podcenjeno naložbeno priložnost. Kot pravi pregovor: "Ko je najlepše, je traba oditi domov."

Natančno upoštevanje pravil in trisektorske strategije pri zbiranju in optimizaciji osebnega premoženja je eden od odločilnih razlogov za vse večje razlike med bogatimi in revnimi. Če povzamemo, so cilji trisektorske strategije naslednji:

  1. Razpršitev tveganj po načelu 1/3, 1/3, 1/3
  2. Odprodaja visoko ovrednotenih naložb
  3. Investiranje v podcenjene vrednosti
  4. Uravnotežiti denarne in kapitalske naložbe
  5. Uravnotežiti lastniške in upniške naložbe

Elementum 7* strategija

Trisektorska strategija narekuje, kako in kam investirati svoje premoženje glede na tri različna področja, ki so sicer sama po sebi zelo obsežna. Trisektorska strategija vam tako sama po sebif specifično ne sporoči, kako je najbolje investirati vaše premoženje znotraj vsakega izmed treh omenjenih področij. V Elementumu smo zato pripravili posebno Elementum 7* (zvezdic) strategijo za investiranje v plemenite kovine. Elementum 7* strategija vam predstavi 7 konkretnih korakov, kako ohraniti in povečati vaše premoženje z investiranjem v plemenite kovine. 

Preverite Elementum 7* strategijo

Preverite Elementum strategijo za pravne osebe