Vse močnejši dolar škoduje gospodarstvu. Peter Coy

Search elementum.si
Share:
Profiles:
Prikaži hitri meni