Obnova redkih kovin


Podjetje Umicore se ukvarja s predelavo surovin, ki se jih pozneje uporabi za izdelke vrhunske tehnologije.

Del njihove strategije se odraža v ciljni usmerjenosti povečevanja predelave in uporabe materialov. Proizvodnja tako vključuje produkte na koncu življenjskega cikla ali stranske produkte drugih proizvodnih procesov.

Recikliranje je še posebej pomembno na področju plemenitih kovin. Slednje so namreč zelo pomememben člen v proizvodnji tehnologij iz vidika učinkovitosti. Zaradi eksplozije moderne tehnologije v vsakdanjem življenju se je vzporedno povečala tudi potreba po plemenitih kovinah, ki so redke že po definiciji.

Umicore je danes vodilno podjetje za recikliranje plemenitih kovin na svetu: plemenite kovine izvirajo iz sekundarnih materialov.

Podjetje Elementum je edini direktni zastopnik kovnice Umicore v Sloveniji

Status dobre dobave - ``good delivery`` (najdaljši v Evropi)

Umicore, s.a., je mednarodno podjetje s sedežem v Bruslju, ki je proizvodnjo in trgovanje s plemenitimi kovinami prevzelo od družbe Degussa AG. Palice z znanim logotipom podjetja Degussa so se proizvajale od začetka 20. stoletja do konca leta 2006, ko se je logotip Degussa spremenil v Umicore.

 

Združenje London Bullion Market Association je novo ime znamke, tako kot predhodnika Degussa, uvrstilo na listo kredibilnih dobaviteljev zlata in srebra z oznako “good delivery”.

Kovnica Umicore je tako tudi najstarejša kovnica v Evropi s statusom »good delivery«. Za zlato od leta 1930, za srebro od leta 1935.

Globalna skupina Umicore


Umicore je globalna skupina, ki se ukvarja s predelavo surovin.

Dejavnost podjetja se odvija na štirih poslovnih področjih: kataliza, energetske surovine, visokotehnološke surovine in recikliranje. Vsako poslovno področje je razdeljeno na tržno usmerjene poslovne enote, ki nudijo surovine in rešitve, ki so vodilne med novimi tehnološkimi odkritji in nujne v vsakdanjem življenju.

Prednostni cilj podjetja je ustvarjanja trajne vrednosti, ki temelji na ambiciji o razvoju, proizvodnji in recikliranju surovin na način, ki izpolnjuje svoj namen: surovine za boljše življenje. Skupina Umicore izvaja industrijske operacije na vseh kontinentih in ima mednarodno mrežo strank.

Surovine za boljše življenje


Pri podjetju Umicore se zavedajo, da so bile surovine ključni element pri napredku človeštva, da so v središču sedanjega življenja in da bodo še v prihodnje omogočale ustvarjanje bogastva.

Poleg tega verjamejo, da igrajo kovinam sorodne surovine ključno vlogo, saj jih lahko učinkovito in neomejeno recikliramo, kar je podlaga za trajne izdelke in storitve. Umicore želi postati vodilno podjetje za preskrbo in dobivanje na surovinah temelječih rešitev, ki prispevajo k odločilnemu izboljšanju kvalitete življenja.

Umicore je zavezan rasti podjetja s pomočjo kompetence svojih zaposlenih, odličnosti operacij in tehnoloških inovacij.

Pristop k okoljskemu upravljanju


V brošuri The Umicore Way se zavezujejo naboru principov, s katerimi bi lahko nenehno izboljševali okoljevarstveno učinkovitost. V okviru njihove vloge kot podjetja, ki se ukvarja s tehnologijo surovin in je specializirano v kemijskem sektorju, so določili štiri okoljevarstvene cilje kot del njihove strategije.

Zmanjšati ogljični odtis, zmanjšati vpliv emisij kovin, izboljšati razumevanje življenjskih ciklov in vplivov proizvodov ter nastopati odgovorno do lokalne skupnosti. Ti cilji po njihovem mnenju predstavljajo najpomembnejši okoljevarstveni vidik podjetja in se zdijo najpomembnejši tudi njihovim deležnikom.

OBIŠČITE URADNO SPLETNO STRAN PODJETJA UMICORE S KLIKOM TUKAJ
Search elementum.si
Share:
Profiles:
Prikaži hitri meni