Storiti manj z več sredstvi.

Nizke plače so oboje: vzrok in posledica nizke produktivnosti.

V zadnjem času se sprašujemo o smiselnosti proizvajanja vse več dragocenosti na posameznika v razvitih državah. V preteklosti je namreč veljalo, da država postaja vse bogatejša vzporedno z večjo produktivnostjo dobrin na posameznika. Dejstvo je, da produktivnost kot tudi gospodarska rast danes padata.

Continue reading