Joseph Stiglitz: »Mladi so upravičeno jezni zaradi svoje finančne negotovosti.«

Search elementum.si
Share:
Profiles:
Prikaži hitri meni