ZAKAJ VSAKO ZLATO in srebro NI TUDI NALOŽBENO ZLATO in srebro?

Razlika je predvsem v odkupnih pogojih

Cena zlata in srebra se določa glede na borzno ceno.

Podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo naložbenega zlata in srebra s stausom “good delivery” vam bodo vaše plemenite kovine s tem statusom odkupili približno 1% – 5% pod borzno ceno.

*Ostalo zlato (zlate palice, ki niso zavedene na seznamu »good delivery«, nakit itd.) se odkupuje veliko nižje, lahko tudi do 30 % pod borzno ceno.

KAJ POMENI STATUS DOBRE DOBAVE?

V Evropi je za dodelitev ``good delivery`` standarda pristojna organizacija LBMA, s sedežem v Londonu.

Da bi kovnica oz. rafinerija pridobila ta standard, mora zadostiti določenim kriterijem.

Na trgu mora biti prisotna več kot 5 let.

Na letni ravni mora proizvesti najmanj 10 ton zlata in najmanj 50 ton srebra.

Njena neto vrednost mora biti najmanj 15 milijonov funtov.

Zadostiti mora določenim kriterijem ugleda.

Zadostiti mora LBMA pravilniku, ki temelji na odgovornem pridobivanju zlata in srebra (LBMA Responsible Gold Guidance prior to accreditation).

Čisto naložbeno zlato je 24 - karatno (999,9/1000).

Search elementum.si
Share:
Profiles:
Prikaži hitri meni