FED močno izpostavljen s finančnimi derivati– enako kot pred vstopom finančne krize.

Search elementum.si
Share:
Profiles:
Prikaži hitri meni