Delniški trgi v ZDA so letošnje leto začeli najslabše, gledano od leta 2008.

Search elementum.si
Share:
Profiles:
Prikaži hitri meni