Bankomati se praznijo v Italiji – »bank run« na pohodu.

Search elementum.si
Share:
Profiles:
Prikaži hitri meni