Deutsche bank plačala za manipulacije na trgu zlata in srebra. Mike Maloney

Mike Maloney, ameriški investitor, predavatelj in poznavalec trga plemenitih, je tokrat pripravil dokaze za manipulacijo, ki se odvija na trgu srebra.

Maloney je že večkrat, tako kot mnogi drugi, opozorjal na manipulacije na trgu srebrna. V naslednjem videoposnetku je prikazano kako je bila Deutsche Bank obtožena manipulacije cen srebra.

Kot del poravnave na sodišču je pripravila 350.000 strani dokumentacije ter 75 audio posnetkov.

Mike Maloney nas skozi videoposnetek vodi tudi po grafu cen srebra in prikaže točke, kjer so vidne manipulacije cen s strani bank.

Za manipulacijo na trgu srebra je Deutsche bank plačala 38 milijov dolarjev, za manipulacije cen na trgu zlata pa 60 milijov dolarjev. 

Nadaljujte na video Mike Maloneya >>>
Vir: Gold Silver

Wolfgang Schäuble: “Grčija naj sprejme reforme ali zapusti EU.”

Nemški minister, Wolfgang Schäuble, je izključil možnost odpisa grškega dolga še pred zasedanjem evropskih finančnih ministrov.

Po mnenju Schäubla mora Grčija implementirati strukturne reforme, če želi ohraniti svoje mesto v evro območju. Odpis dolga po njegovem mnenju nikakor ni možen.

Levičarji v atenski vladi pravijo, da dolg, ki ga imajo v višini 330 milijarde evrov, otežuje napredek in trajnostno rast.

Več o Schaublovem mnenju in stanju Grčije >>>

Vir: The Guardian

Okrepljeni dolar povzroča težave celotnemu svetu.

V naslednjem članku iz Economista je predstavljen vpliv okrepljenega dolarja na ostale trge.

Če je okrepljeni dolar dober za Frankfurt in Tokio, pa nasprotno deluje na trge v razvoju. Trije najbolj pomembni razlogi so:

1. Padci vrednosti valut na trgih v razvoju silijo centralne banke v dvige obrestnih mer. Zadnji primer je Turčija, ki je novembra bečežila rekordno nizko vrednost lire napram dolarju in

2. Indirektni vpliv dolarja na kreditnih trgih: v času šibkega dolarja je sposojanje na svetovnih trgih lažje kot pa v času okrepljenega dolarja, saj se kreditni pogoji zaostrijo

3. Težave v preteklih sposojanjih: s krepitvijo dolarja postaja tudi kredit vse dražji v domačih valutah trgov v razvoju.

Več o težavah, ki jih povzroča okrepljeni dolar >>>

Vir: The Economist