Različne teorije o upravljanju evro valute. The Economist

Ustanovitelji evra imajo različne teorije o tem, kako naj bi se z enotno valuto upravljalo.
Z vstopom finančne krize leta 2009 so se razkrile tudi mnoge nepravilnosti, ki spremljajo našo valuto. Nekateri, predvsem Nemčija, pa bi rekli, da ni problem v valuti, temveč v fiskalni nepravilnosti in prekomernem zadolževanju. Za slednje je najboljši primer ravno Grčija.

Continue reading